Khách hàng CƠ QUAN Đào Xá >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. Phú Thọ

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. Phú ThọĐịa chỉ
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. Phú ThọĐịa chỉ
1 THCS ĐÀO XÁ679P+RWC, ĐT317, Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
2Trường tiểu học Đào Xá 167CQ+P3G, ĐT317, Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
3Trường Tiểu Học Đào Xá 267JJ+9FP, Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam